DZIEŃ I

 • Przyjazd
 • Zakwaterowanie
 • Obiad
 • Blok I- Pierwsza Pomoc- teoria i praktyka
  Zajęcia w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy:

  • Postępowanie przy utracie przytomności
  • Resuscytacja- z użyciem fantomów (dziecko, dorosły) oraz z defibrylatorem AED
  • tamowanie krwotoków, zaopatrywanie ran
  • postępowanie w przypadku złamań, zwichnięć
  • zdarzenia drogowe
 • Kolacja
 • Spacer nad morze
 • Dyskoteka

DZIEŃ II

 • Śniadanie
 • Blok II – stymulacja ćwiczebna
  Aktywne zajęcia z zakresu pierwszej pomocy. Uczestnicy wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce
 • Obiad
 • Blok III – Dzielny ratownik
  Podczas tych zajęć uczestnicy muszą wykazać przede wszystkim współpracą z kolegami, a także logicznym myśleniem. Zostaną postawieni w sytuacjach, w których będą musieli udzielić pierwszej pomocy.
 • Kolacja
 • Ognisko z karaoke

DZIEŃ III

 • Śniadanie
 • Blok IV – aktywne zajęcia w grupie np. podchody
 • Wykwaterowanie
 • Prowiant

Na naukę pierwszej pomocy nigdy nie jest zbyt wcześnie.