DZIEŃ I

 • Przyjazd
 • Zakwaterowanie
 • Obiad
 • Blok I – gry i zabawy integracyjne
  Zajęcia mające na celu zintegrować grupę przez zabawy i aktywne spędzanie czasu.
 • Kolacja
 • ognisko/ nietoperze i echolokacje – poznawanie zachowań nietoperzy

DZIEŃ II

 • Śniadanie
 • Blok II- zajęcia edukacyjne

  • życie na brzegu morza
  • entomologia – owady występujące w Polsce
  • prelekcja o bursztynie
 • Obiad
 • Blok III zajęcia edukacyjne w terenie

  • topografia – bieg na orientacje
  • ochrona środowiska- Parki Krajobrazowe, rośliny pod ochroną
 • Kolacja
 • Spacer nad morze
 • Dyskoteka

DZIEŃ III

 • Śniadanie
 • Blok IV – zajęcia krajoznawcze

  • zwiedzanie obozu Koncentracyjnego Stutthof
  • wycieczka- Ujście Wisły, Rezerwat „Mewia Łacha”

DZIEŃ IV

 • Śniadanie
 • Prowiant
 • Wykwaterowanie
 • Wyjazd do Muzeum Zamkowego w Malborku