Eko wyjazd

Celem projektu EKO WYJAZD jest kształtowanie ekologicznej świadomości dzieci oraz młodzieży. Na wyjazdach uczestnicy mogą brać udział w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych z zakresu EKOLOGII i całego środowiska przyrodniczego które nas otacza. Zajęcia uświadamiają i pokazują co musimy robić aby dbać, pielęgnować i ratować naszą planetę.

Każda szkoła biorąca udział w Eko-wyjeździe dostaje certyfikat i dyplom Eko Szkoły

Wyjazdy jakie oferujemy trwają od 2 do 5 dni zależnie od decyzji organizatorów.

Poniżej przedstawiamy przykładowe zajęcia teoretyczno–praktyczne do wyboru.

 1. Zajęcia z leśniczym oraz strażą leśną:

  • znaczenia martwych i żywych drzew
  • rola lasu dla świata
  • warstwy lasu
  • sadzenie drzew – rola
  • jak zachowywać się w lesie
  • dokarmianie zwierząt
 2. Błękitny Patrol- spotkanie z WWF w terenie

  • zanieczyszczenie morza
  • śmieci w morzu a zwierzęta
  • pomoc zwierzętom
  • obserwacja morskich ssaków i ptaków
  • jak reagować na zagrożenia środowiskowe
 3. Wycieczka do gospodarstwa ekologicznego
 4. Różnorodność przyrody

  • rozpoznawanie gatunków drzew
  • gatunki pod ochroną
  • parki krajobrazowe
  • entomologia
  • życie na brzegu morza
  • Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana
 5. Spotkanie ze strażakiem

  • Dlaczego nie wolno wypalać traw?
  • Zagrożenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego oraz sił natury?
  • Pożary lasów – przyczyny i skutki
  • Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska po wypadku na lądzie i na wodzie
  • Tlenek węgla (czad)
 6. Wycieczka do oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów

  • pogadanka z pracownikiem o jego pracy
  • znaczenie wody dla świata
  • etapy oczyszczania wody
  • jak woda trafia do domów
  • segregacja śmieci
  • gdzie trafiają odpady z naszych domów
  • co dzieje się ze śmieciami
  • biodegradacja

Poniżej przykładowy plan pobytu na 5 dni:

WYJAZD 5 DNIOWY:

Dzień 1

 • Przyjazd- Zakwaterowanie-Obiad
 • Blok 1

  • Zajęcia edukacyjne w terenie
  • topografia – bieg na orientacje
  • ochrona środowiska – parki krajobrazowe, rośliny pod ochroną
 • Kolacja
 • Spacer nad morze
 • Dyskoteka

Dzień 2

 • Śniadanie
 • Blok 2

  • Zajęcia w terenie z leśniczym/strażnikiem leśnym
  • znaczenia martwych i żywych drzew dla zwierząt
  • rola lasu dla świata
  • warstwy lasu i ich domownicy
  • jak zachowywać się w lesie
  • dokarmianie zwierząt
 • Obiad
 • Blok 3: Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego

  • rolnictwo
  • hodowla zwierząt
 • Kolacja

Dzień 3

 • Śniadanie
 • Blok 4: Błękitny Patrol

  • spotkanie z WWF w terenie (Mikoszewo)
  • zanieczyszczenie morza
  • śmieci w morzu a zwierzęta
  • pomoc zwierzętom
  • obserwacja morskich ssaków i ptaków
  • jak reagować na zagrożenia środowiskowe
 • Obiad
 • Blok 5: Spotkanie ze strażakiem

  • Dlaczego nie wolno wypalać traw?
  • Zagrożenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego oraz sił natury?
  • Pożary lasów- przyczyny i skutki
  • Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska po wypadku na lądzie i wodzie
  • Tlenek węgla (czad)
 • Kolacja
 • Dyskoteka

Dzień 4

 • Śniadanie
 • Blok 6

  • Wycieczka do oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów
  • pogadanka z pracownikiem o jego pracy
  • znaczenie wody dla świata
  • etapy oczyszczania wody
  • jak woda trafia do domów
  • segregacja śmieci
  • gdzie trafiają odpady z naszych domów
  • co dzieje się ze śmieciami
  • biodegradacja
 • Obiad
 • Blok 7

  • Wycieczka kolejką wąskotorową do pasieki „U Strusi”
  • rola pszczół w przyrodzie
  • życie strusi
  • edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej
 • Kolacja
 • Zachód słońca na plaży

Dzień 5

 • Śniadanie
 • Wykwaterowanie
 • Wyjazd