DZIEŃ I

 • Przyjazd
 • Zakwaterowanie
 • Obiad
 • Blok I – gry i zabawy integracyjne
  Zajęcia mające na celu zintegrować grupę przez zabawy i aktywne spędzanie czasu.
 • Kolacja
 • Ognisko / nietoperze i echolokacje – poznawanie zachowań nietoperzy

DZIEŃ II

 • Śniadanie
 • Blok II – zajęcia edukacyjne

  • życie na brzegu morza
  • entomologia- owady występujące w Polsce
  • prelekcja o bursztynie
 • Obiad
 • Blok III – zajęcia edukacyjne w terenie

  • topografia – bieg na orientacje
  • ochrona środowiska – Parki Krajobrazowe, rośliny pod ochroną
 • Kolacja
 • Spacer nad morze
 • Dyskoteka

DZIEŃ III

 • Śniadanie
 • Blok IV – zajęcia krajoznawcze

  • zwiedzanie Obozu Koncentracyjnego Stutthof
  • wycieczka- Ujście Wisły, Rezerwat „Mewia Łacha”